Werkgroepen

In onze parochie zijn een groot aantal medewerkers en vrijwilligers, die pastoor en kerkbestuur bijstaan, helpen en steunen bij het runnen van onze parochie.

Naast het bestuur zijn er verschillende werkgroepen, zoals:

 • Missie Werkgroep
 • Eerste H. Communie Werkgroepen
 • Kosters                                                                                                                                                                                       De diensten in de kerk worden voorbereid door de kosters. Zij zorgen dat alles klaar is voor een goed verloop van de eucharistieviering. Ook zorgen de kosters ervoor dat de kerk op tijd geopend wordt en weer zorgvuldig gesloten wordt voor en na de diensten. Bij begrafenissen en huwelijken is hun hulp dubbel vereist vanwege de bijzondere aandacht die nodig is om deze vieringen goed te laten verlopen.                                                                 Pastoor Ruud Verheggen is het eerste aanspreekpunt voor de kosters.                                                                           De huidige kosters zijn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Will Leveau                                                                                                                                                                                Jo Segers                                                                                                                                                                                    John Cilissen                                                                                                                                                                              Jan Habets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mannen of vrouwen die graag mee willen helpen als koster kunnen zich aanmelden bij Mevrouw Virgenie Huits of Pastoor Ruud Verheggen tijdens het spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 18.30 uur of via email parochiecentrum@kerkgronsveld.nl
 • Misdienaars                                                                                                                                                                   Meisjes en jongens zijn van harte welkom als ze deel willen uitmaken van de misdienaarsclub. Als misdienaar kun je samen met de pastoor ervoor zorgen dat de herinnering aan de Maaltijd van Jezus met zijn vrienden goed verloopt in de kerk. De misdienaars zijn een keer per maand op zaterdagavond of op zondagmorgen aan de beurt. Als je dan niet kunt vraag je een van de andere misdienaars om je te vervangen. Op dit moment beschikken we over 10 misdienaars. Je kunt je aanmelden bij pastoor Verheggen die de misdienaars altijd vertelt wat ze gaan doen in de kerk. Pastoor heeft de leiding over de misdienaarsclub. Will Leveau maakt het dienstrooster waarin staat wanneer je verwacht wordt. Tot slot: een keer per jaar gaan we samen op stap. Meestal gaan we bowlen en frites met snacks eten in het bowlingcentrum of bij McDonald's.                                        
 • Interieurverzorging (poetsen kerk en koper)
 • Werkgroep kerkversiering
 • Processie comité - Meer informatie
 • Versiering kerkplein
 • Onderhoud voormalig kerkhof

Werkgroepen in oprichting:

 • Kinderkoor
 • Ziekenbezoek (i.s.m. De Zonnebloem)

Zoals in alle organisaties kan ook onze parochie best nog wat helpende handen gebruiken. 

Wilt u graag meedoen, dan kunt u zich melden bij het Parochiecentrum.

Kerkverwante groepen:

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549