Actueel nieuws

PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN TOEVLUCHT RIJCKHOLT 1 OKTOBER 14.30 UUR


Op zondag 1 oktober willen we de Mariamaand weer goed openen. We zullen dan in processie trekken naar de kapel van O.L.Vrouw van Toevlucht, aan de Voerenweg. We zullen dit doen vanuit de kerk van Rijckholt en Gronsveld om 14.30 uur. Bij de Mariakapel zullen we dan om 15.00 uur een gezamenlijk gebedsmoment hebben. Deze keer voorgegaan door onze nieuwe kapelaan Boby Thomas. Graag willen we iedereen van harte uitnodigen om mee te gaan, of om samen te komen bij de kapel voor het gezamenlijk gebed. We willen daar bij Maria steun vragen voor onze parochies.

************************************************************

HELPERS/VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor grote en kleine klussen, een enkele keer of het hele jaar door.

Zonder vrijwilligers en/of bestuurders kunnen we géén kerk behouden in onze parochies.
Zonder financiën kunnen we géén kerk behouden in onze parochies. Wij willen liever géén kerken sluiten, maar als er niet voldoende vrijwilligers en/of bestuurders zijn, dan hebben we een heel groot probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu met de grote stijging van prijzen.

Om het kerkgebouw te behouden voor de toekomst zijn veel helpende handen nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom altijd welkom. Wil je af en toe helpen of klusjes doen? Zonder verdergaande verplichtingen? Of ben je beschikbaar voor een wat langere periode, voor werkzaamheden met continuïteit? Misschien heb je organisatietalent en vind je het leuk een keer een evenement in de kerk te organiseren? Of wil je de H. Mis met muziek opluisteren/verzorgen dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

We horen het graag, alle hulp is welkom!

Daarom de zéér dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers en/of  bestuurders voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze kerk openhouden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u lief is, meldt u aan.

Wil je meer weten of wil je ook meehelpen onze mooie kerk te behouden?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen, tel. 043-4091267 of via email-adres ruud.verheggen@home.nl (voorzitter) of Ton Hoogsteder, tel 06-49077386 of via email-adres abjhoogsteder@yahoo.com (plv. secretaris) van de Samenwerkende parochies Gronsveld- Eckelrade-Rijckholt.

*********************************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
 Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
 Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
 Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |

 ******************************************************

Roermond, 10 augustus 2023


Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat vandaag geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat de zetel van Roermond ‘verhinderd’ is en dat hij een interim-bestuurder had aangewezen. In overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden.

Dit betekent dat de bisschopszetel van Roermond met ingang van vandaag (10 augustus 2023) vacant is. Het bestuur van het bisdom is overgegaan op de hulpbisschop, totdat het kathedraal kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een residerende bisschop – op korte termijn een diocesaan administrator kiest. Deze zal het bisdom besturen totdat er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd.

Mgr. Smeets draagt nu de titel oud-bisschop van Roermond. Hij werd op 10 oktober 2018 tot bisschop benoemd en op 8 december van dat jaar in de kathedraal in Roermond gewijd. In de zomer van 2021 werd bij Mgr. Smeets een hersentumor ontdekt. Begin van dit jaar werd duidelijk dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. De leden van het kapittel en de medewerkers van het bisdom leven zeer met Mgr. Smeets mee. Ze zijn dankbaar voor wat hij voor het bisdom Roermond heeft gedaan en betekend.

Procedure opvolging

Nu de zetel van Roermond vacant is, wordt de procedure tot het kiezen van een opvolger in gang gezet. De kapittelleden (kanunniken) zullen zich de komende tijd buigen over het opstellen van een zogeheten ‘terna’: een lijst met drie namen van mogelijke bisschopskandidaten. Deze lijst wordt met de bisschoppenconferentie en de nuntius gedeeld, die eventueel ook andere kandidaten eraan kunnen toevoegen. Na een informatieve fase is het aan de paus om een nieuwe diocesane bisschop van Roermond te kiezen en te benoemen.

De ‘vacatio sedis’ (vacante zetel) heeft bepaalde gevolgen. De vicarissen verliezen hun ambt, maar zij kunnen door de diocesaan administrator gedelegeerd worden voor bepaalde taken. De diocesaan administrator en de gedelegeerden mogen geen besluiten nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen of die het bisdom of de toekomstige bisschop nadeel kunnen berokkenen. Dat geldt ook voor het kapittel, de econoom, de Raad voor Economische Aangelegenheden en de bisdommedewerkers. De Priesterraad en de Diocesane Pastorale Raad houden op te bestaan.

Mgr. René Maessen benoemd tot diocesaan administrator Bisdom Roermond

Het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond heeft vanmiddag Mgr. René Maessen gekozen tot diocesaan administrator. Dat wil zeggen dat hij met onmiddellijke ingang het bisdom bestuurt tot aan het moment waarop de paus een nieuwe bisschop voor Roermond benoemt. Mgr. René Maessen was de afgelopen jaren vicaris-generaal van het bisdom.

Eerder vandaag werd bekend dat paus Franciscus Mgr. Smeets in verband met zijn ziekte ontslag heeft verleend als bisschop van Roermond. In het kerkelijk recht is geregeld dat het kathedraal kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop – dan binnen acht dagen een administrator moet kiezen. Een administrator neemt tijdelijk de plaats van de bisschop in, maar mag geen besluiten nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen of die het bisdom of de toekomstige bisschop nadeel kunnen berokkenen. 

Mgr. René Maessen (77) heeft een lange staat van dienst bij het bisdom Roermond. Hij werd in 1974 tot priester gewijd. Hij was onder meer pastoor-deken van Maastricht en Thorn, vicaris voor Liturgie & Kerkmuziek en vicaris-generaal. 

**************************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Boby Thomas 043-4081294, 06-59710549, bobythottakara@gmail.com  

 *****************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-september-en-oktober-2023

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745