Actueel nieuws

 

HOOGFEEST VAN MARIA HEMELVAART

In het weekend van 15 en 16 augustus wordt het Hoogfeest van Maria Hemelvaart gevierd. Tijdens de eucharistieviering worden de door uzelf meegebrachte boeketten veldkruiden (Kroetwusj) gezegend. U dient de boeketten bij u te houden en deze worden dan in de banken gezegend.

                                                               

*************************************************

 

Orgelconcert met zang op 30 AUGUSTUS 2020, om 15:00
St. Martinuskerk, Gronsveld
Organist Steven van Kempen m.m.v. bariton Vincent Kusters


Reserveren vooraf.
telefoon: 06 14 27 36 30
e-mail: annemieke.spier@gmail.com 

Er is plaats voor ongeveer 50 personen


DRIE MONUMENTALE ORGELS, ÉÉN STICHTING


In de gemeente Eijsden-Margraten bevinden zich drie historische orgels die tot de belangwekkendste instrumenten in de Euregio behoren: het Philippe le Picard-orgel (1711) in Gronsveld, het Robustelly-orgel (ca. 1775) in Eckelrade en het Wilhelm Koulen-orgel (1851) in Noorbeek. Dit jaar hebben de orgelkringen die voorheen concerten rondom deze monumentale instrumenten verzorgden, de handen in een geslagen en samen één gemeenschappelijke stichting opgericht: Orgelstichting Eijsden-Margraten. Vanaf nu zal deze stichting jaarlijks concerten organiseren waarbij top-organisten op de drie historische orgels een rijk palet aan orgelwerken spelen: bekend en minder bekend, oud en nieuw en vaak verrassend! Dit jaar zal de stichting het vanwege de uitbraak van het coronavirus beperkt houden tot het organiseren van één concert. Dit concert zal gegeven worden op het Le-Picard orgel in de prachtige Sint-Martinuskerk. Rekening houdend met de anderhalvemeter-regels, is er in de kerk slechts plaats voor een beperkt aantal toehoorders. Daarom zal het concert door L1-Radio worden opgenomen en uitgezonden, om toch zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten van al het moois dat dit concert u pleegt te bieden
ORGANISATIE:
Orgelstichting Eijsden-Margraten
M.m.v L1-Radio

**************************************************

Coronaregels in kerk na 1 juli versoepeld

Op de persconferentie van het kabinet op 24 juni j.l. zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.
Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Dit betekent voor onze parochie dat per 1 juli maximaal 50 kerkgangers toegelaten kunnen worden. VOL = VOL.
Telefonische aanmelding is niet meer verplicht, wel vindt er bij binnenkomst een registratie plaats. Voelt u zich ziek, of heeft u verkoudheidsklachten of koorts, dan vragen we u om niet naar de kerk te komen.

 

****************************************

Reserveren voor kerkdiensten hoeft niet altijd meer


Reserveren voor kerkdiensten hoeft alleen nog maar als de verwachting is dat er meer dan honderd kerkgangers komen. Bij alle andere vieringen volstaat een checkgesprek en registratie bij de ingang. Dat staat in de nieuwe coronamaatregelen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die vrijdag 10 juli zijn gepubliceerd. In de praktijk betekent dit dat de meeste vieringen weer op de gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden.

Wat betreft de zang in vieringen komt er ook enige versoepeling. Tijdens kerkdiensten mag weer gezongen worden door een cantor of een groep van enkele zangers, maar zij moeten daarbij wel een paar voorwaarden in acht nemen. Zo moeten ze minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden en bij voorkeur niet achter elkaar staan, maar in een zigzagformatie. In de ruimte dient sprake te zijn van goede ventilatie en ten behoeve van een mogelijk bron- en contactonderzoek moet van de zangers een presentielijst worden bijgehouden. Zingen door kerkgangers (volkzang) blijft voorlopig nog verboden. 

********************************

 

COMMUNIE 

Vanaf zondag 14 juni mogen we ook weer de Communie gaan uitreiken. Wel zal dat met de nodige voorzorgsmaatregelen gaan gebeuren. Natuurlijk zal de priester voor het uitreiken van de Communie eerst zijn handen extra wassen en reinigen. Verder zullen we de Communie gaan uitreiken met een Communietang/pincet. Per kerk zal het verschillen op welke manier dit  gebeurt, of dat de priester langs komt op de plaats of dat er een scherm is, waarachter het zal gebeuren. Dit alles doen we om het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten zijn. 

        **************************************

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

 

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-juli-augustus-2020

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745