Actueel nieuws

A D V E N T

     De achtergronden van de Advent


In het weekeinde van zaterdag 30 november en zondag 1 december begint de Advent. Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt vier weken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Enkele weetjes over de Advent op een rij:


Naam Advent
De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord advenire, dat ‘naderen’ betekent. Ook het woord adventus is hiervan afgeleid. Dat betekent ‘komst’. Het werd aanvankelijk gebruikt voor de troonsbestijging van een Romeinse keizer of de allereerste keer dat de keizer of een andere vorst een tempel betrad. Gelovige mensen kijken in de Advent uit naar de komst van Christus, de vredevorst.

Vier zondagen
Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een voorbereidingstijd op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de vijfde eeuw is in de Oosterse Kerk duidelijk sprake van een periode van enkele weken. Toen was nog sprake van acht weken: van 11 november tot 6 januari. Via Spanje en Frankrijk komt de traditie in de zesde eeuw naar Rome en de rest van Europa. De duur van de advent verschilde per land en per eeuw. Er was sprake van vier, vijf en soms zelfs zes adventszondagen. Tegenwoordig begint de advent op de vierde zondag vóór 25 december. Dat betekent dat het begin van de advent per jaar verschilt.

Paars
Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het Kerstfeest, maar ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van de liturgische gewaden in deze periode paars, net als in de 40-dagentijd voor Pasen. Halverwege de advent schijnt het licht van Kerstmis al een beetje door en mag de kleur roze zijn, net als met halfvasten.

Adventskrans
Het meest zichtbare teken van de Advent is de adventskrans, waarop elke week een kaarsje extra wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, overwinning en kroning. In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op hun hoofd. De adventskrans verwijs al een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. De krans staat symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser.
                         

************************************************

 

 "HET GAAT NIET ALLEEN MAAR OM DE MIGRANTEN"

Onze economisch steeds maar groeiende samenleving neigt naar een uitgesproken individualisme en wijdverspreide onverschilligheid. Daardoor zijn vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel symbool van uitsluiting geworden. Ze gaan gebukt onder een negatief oordeel dat hen beschouwt als de oorzaak van alle ellende. 

Maar hun aanwezigheid is juist voor ons een uitnodiging om het wezenlijke van ons christen zijn terug te vinden en niet bij onze geriefelijke levensstijl en wegwerpcultuur in te dutten. Daarom gaat het niet alleen maar om migranten, maar ook om ons zelf. Door voor hen te zorgen groeien wij allen, door naar hen te luisteren geven we ook een stem aan dat stukje binnenste in ons dat we misschien verborgen houden, omdat vandaag de dag niet gehoord wil worden door anderen. Want onze westerse samenleving wordt steeds elitairder en wreder ten opzichte van uitgeslotenen. 

De oorlogen in de wereld treffen slechts enkele gebieden, maar de wapens om ze te voeren worden grotendeels geproduceerd en verkocht door de westerse wereld, die vervolgens niet de zorg op zich wil nemen voor de vluchtelingen die hierdoor worden voortgebracht. Het gaat niet alleen maar om migranten, maar om ons allemaal. Het treft het heden en de toekomst van de hele menselijke familie.

De migranten en in het bijzonder de meest kwestbare helpen ons "de tekenen van de tijd" te lezen. Ze wijzen ons op de noodzaak van een gezamenlijke menselijke ontwikkeling van alle mensen. Alleen zo kunnen we komen tot een wereldgemeenschap waar alle mensen veilig thuis zijn en de komende generaties toekomst hebben. 

(Uit de boodschap van Paus Franciscus voor de werelddag van de migrant en vluchteling 29 september 2019).

 

************************************************

 

MEDEDELING PASTOOR STORCKEN

Beste parochianen. Het volgend jaar word ik 74 jaar. Ik wil u niet alleen alvast uitnodigen om dan op mijn verjaardag te komen, maar ook om u te zeggen dat ik onze bisschop Mgr. Harrie Smeets gevraagd heb om met pensioen te mogen gaan.

Niet zozeer omdat ik het moe ben om pastoor te zijn, maar u ziet zelf dat ik begin te "schravelen". Het lopen en bewegen gaat niet meer zoals ik het graag zou willen en ook ben ik het moe met vergaderen, stukken schrijven, beslissingen nemen en van alles en nog wat te moeten onthouden. 

Ik ben altijd graag naar school gegaan, héél graag zelfs, maar de kleine kinderen beginnen me in alle onschuld "opa meester pastoor" te noemen. Ook dat is een teken aan de wand. 

De bisschop heeft het goed gevonden. Pastoor Ruud Verheggen, die 13 oktober a.s. geïnstalleerd wordt als pastoor van Eijsden, Oost-Maarland en Mariadorp, zal begin van het volgend jaar ook pastoor worden van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade. Pastoor Driessen van Mesch en ik worden zijn assistenten.

Hier in Gronsveld, in ons parochiecentrum hier aan het kerkplein, komt zijn kapelaan Robin wonen. Dit gebeurt al binnenkort. Zoals u ziet, ziet de toekomst er echt niet slecht uit voor de parochie.

Het is niet gemakkelijk om dingen los te laten als je ouder wordt. Maar ik ben niet weg. Ik neem van jullie geen afscheid, maar ik mag weer zijn zoals ik begonnen ben na mijn priesterwijding. Gewoon een pater-missionaris, die alle tijd heeft om gewoon, zonder iets te vertellen te hebben, tussen de mensen mag wonen als pater Ton. En zo'n toekomst verdriet me zeker niet. Integendeel, met Gods hulp is dat een nieuwe uitdaging, waarbij ik reken op uw begrip en hulp. 

Gronsveld, 29-09-2019                                                                Pastoor Ton Storcken

********************************************

 

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-november-2019

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950