Actueel nieuws

VASTENACTIE 2024

De gezamenlijke Vastenactie van de parochies Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt ondersteunt dit jaar het project
voor het realiseren van sanitaire voorzieningen bij The Bresillac Catholic Basic School in Babaso, Ghana. De paters van SMA zijn al sinds de jaren zeventig werkzaam in dat gebied. Momenteel is men bezig met de bouw van een schoolcomplex, om de groeiende groep van scholieren onderdak te bieden. De school is al ver gevorderd, maar het project is nog lang niet af. Wat zeker nodig is bij zo’n grote school van ca. 400 leerlingen is een adequate sanitaire voorziening. Men denkt voor het realiseren van de toiletvoorzieningen een bedrag van
€ 11.000 nodig te hebben. Met deze Vastenactie willen we hen daarbij graag ondersteunen en bevelen deze Vastenactie van harte bij u aan.
De vastenzakjes en -folders worden of zijn inmiddels bezorgd. Er zal geen huis-aan-huis collecte plaatsvinden. U kunt uw bijdrage bij de parochie inleveren door het vastenzakje te deponeren in de brievenbus van de pastorie of achter in de kerk in de daarvoor bestemde collectebus.
Of u kunt een bijdrage overmaken naar: Missie-secretariaat Bisdom Roermond, NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Babaso en de naam van de parochie. Of scan de QR-code die u op de flyers en posters aantreft.

**********************************************************

Mededeling:

Bij controle van vermeende houtzwam in de kerk van Gronsveld, kwamen we gisteren tot de ontdekking dat 2 steunbalken van het oksaal zijn aangetast door eeuwenlang optrekkend vocht. Om de druk van het oksaal goed op te vangen zijn er tijdelijke noodstutten geplaatst. Komende week gaan we verder onderzoeken hoe dit goed op te lossen. We kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de kerk. Maar de stutten zijn geplaatst als extra veiligheid. Hoe lang het allemaal gaat duren en hoe groot de kosten zijn daar hebben we nu nog geen zicht op. Maar het zal wel de nodige tijd in beslag gaan nemen en niet goedkoop opgelost kunnen worden.

*********************************************************

TOEKOMST KERKEN

Er is in de media aandacht geweest voor het bericht van het bisdom over de toekomst van de kerken. Ook in onze gemeenschap zijn we bezig met de ontwikkeling van een visie voor de toekomst. Want we moeten onze ogen niet sluiten voor wat gaat komen. Helaas merken we in onze dorpen teruggang qua aantal bezoekers, vrijwilligers en financiën. Sommige parochies zijn eigenlijk vrijwel failliet, omdat iedereen denkt dat er geld en alles genoeg is. Nee, dus.
Wilt u de kerk in uw eigen gemeenschap overeind houden, dan zult u zich er voor moeten inzetten. Dat betekent zelf de schouders eronder zetten, steunen als vrijwilliger en financieel. Ik sluit geen kerken, als er kerken dicht gaan dan heeft het te maken met draagvlak in de eigen gemeenschap. Dan sluit die gemeenschap haar eigen kerk. En dat is dan erg jammer. 

Maar ja, hoe gaat het dan met de Bronk, het is de vraag die ik dan krijg. Echter een kerk openhouden voor die ene keer is niet doenbaar. Besef dat ook, voordat het te laat is en de kerk weg is. 
Bouw dus nu mee aan die toekomst. Vol vertrouwen en geloof. Want ik ben er vast van overtuigd dat we nog steeds een relevante boodschap hebben voor de wereld en dat er toekomst is voor de kerk, ook in deze tijd.

                                                                                                         Pastoor Verheggen

*****************************************************

HELPERS/VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor grote en kleine klussen, een enkele keer of het hele jaar door.

Zonder vrijwilligers en/of bestuurders kunnen we géén kerk behouden in onze parochies.
Zonder financiën kunnen we géén kerk behouden in onze parochies. Wij willen liever géén kerken sluiten, maar als er niet voldoende vrijwilligers en/of bestuurders zijn, dan hebben we een heel groot probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu met de grote stijging van prijzen.

Om het kerkgebouw te behouden voor de toekomst zijn veel helpende handen nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom altijd welkom. Wil je af en toe helpen of klusjes doen? Zonder verdergaande verplichtingen? Of ben je beschikbaar voor een wat langere periode, voor werkzaamheden met continuïteit? Misschien heb je organisatietalent en vind je het leuk een keer een evenement in de kerk te organiseren? Of wil je de H. Mis met muziek opluisteren/verzorgen dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

We horen het graag, alle hulp is welkom!

Daarom de zéér dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers en/of  bestuurders voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze kerk openhouden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u lief is, meldt u aan.

Wil je meer weten of wil je ook meehelpen onze mooie kerk te behouden?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen, tel. 043-4091267 of via email-adres ruud.verheggen@home.nl (voorzitter) of Ton Hoogsteder, tel 06-49077386 of via email-adres abjhoogsteder@yahoo.com (plv. secretaris) van de Samenwerkende parochies Gronsveld- Eckelrade-Rijckholt.

*********************************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
 Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
 Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
 Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |

 ******************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Boby Thomas 043-4081294, 06-59710549, bobythottakara@gmail.com  

 *****************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-januari-en-februari-2024

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549