Actueel nieuws

 

Zaterdag 15 juni zal de vrijwilligersgroep “kerkhofonderhoud” weer zorgen voor het onkruidvrij maken van ons parochie-kerkhof. Mensen die een handje willen helpen zijn heel erg welkom. Zorg wel voor eigen gereedschap, zoals schoffel of harkje. We beginnen om 9.00 uur.

*****************************

 

S A C R A M E N T S P R O C E S S I E

 

Zondag 23 juni vertrekt omstreeks 9.30 uur, aansluitend aan de Eucharistieviering van 9.00 uur, de Bronkprocessie vanaf het kerkplein. Alle deelnemers aan de processie worden verzocht om 9.30 uur startklaar op het plein aanwezig te zijn. Het vertrek van de processie wordt met klokgelui kenbaar gemaakt. Ook als het vertrek van de processie bijvoorbeeld vanwege regen wordt vertraagd, zal het luiden van de klokken een teken zijn dat er alsnog vertrokken wordt.

De sacramentsprocessie zal dit jaar de volgende route volgen : Vertrek Kerkplein, Rijksweg, Stationsstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Hogeweg, Kasteelstraat, Rijksweg, Steenstraat, Voerenweg, Brandwegske, Rijksweg. Aankomst Kerkplein rond 12.30 uur .


De deelnemers aan de processie zullen, nadat het Allerheiligste de kerk is binnen gegaan, de kerk betreden voor de afsluitende dienst en vervolgens de overige kerkbezoekers.
De processie eindigt in de parochiekerk met de verering van de relikwie, waarbij de kerkbezoekers bank voor bank naar voren gaan.


De opstelling van de groepen:
1.  2 Kwartiermeesters te paard
2.  Bielemannen
3.  Trommelkorps Koninklijke Schutterij St. Sebastianus
4.  Processiekruis met 3 misdienaars
5.  St. Sebastianusvaandel
6.  Majoor met adjudanten te paard
7.  Blauwe compagnie
8.  Schuttevaandel
9.  Koning met cadetten
10.Rode compagnie
11.Vaandel van O.L. Vrouw
12.Koningin der schutterij met hofdames en overige dames en meisjes
13.St. Josephvaandel
14.Pages met noodkist
15.Meisjesgroep met kelk des overvloeds
16.Engelengroep en pages
17.St. Martinusvaandel
18.Welpen, gidsen en verkenners met borstbeeld St. Martinus
19.Mariavaandel
20.Mariagroep met Mariabeeld
21.Gemeentebestuur Eijsden-Margraten
22.Koninklijke Harmonie van Gronsveld
23.Communicantjes
24.Zangkoor van Gronsveld
25.Flambouwdragers
26.Hemel met Allerheiligste
27.Kerkbesturen van Gronsveld en Rijckholt.

 

***************************************************

 

J E   D E   T I J D   E R   V O O R   N E M E N

 

Van mijn hobbyistisch streven naar het instant houden van het levende Limburgse erfgoed getuige mijn twaalftal Kunderhangoren en zestal Mergelland hoenders met haan, waarvan zelfs één hen weer met overtuiging zit te broeden.

Drie jaar geleden vond ik dat mijn streven ook nog wel uitgebreid kon worden met wat fruitboompjes. Dus werden er twee (nog) kleine hoogstamboompjes geïnstalleerd. Een die pruimen moest voortbrengen: Reine Claude (Ringelotten) en een voor de productie van appels: Groesselder Klumpke. De eerste had er geen moeite mee en schoot de lucht in en leverde haar eerste vracht pruimen af. Net niet genoeg voor een vlaai, maar toch.

Het Groesselder Klumpke baarde echter zorgen. Het wou niet. Mistroostig richtten zijn takken, hier en daar voorzien van een groen-geel-blaadje, naar het westen, waar haar hometown beneden aan de berg ligt.

Toen de tweede lente en zomer aanbraken stond ze er nog steeds, maar in weinig verbeterde toestand. Ernstig sprak ik haar toe. Niet met harde stem, vanwege de buren, want die zouden zich dan wel eens ernstiger zorgen over mijn toestand kunnen maken dan ik over het boompje.

Het heeft geholpen. Dit jaar bloeiden er toekomstige appeltjes, zijn de blaadjes mooi groen en kiezen de takken rechtop het luchtruim.

Het kan dus toch. Wortelschieten in vreemde grond en zo bijdragen dat de tradities en een eigen toekomst niet verloren gaan. Ikkeldergrond en Groesseltse appels redden het samen, als je er maar de tijd voor neemt om het te proberen. 

                        Pastoor Ton.   

********************************************

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-mei-2019

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-juni-2019

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950