Actueel nieuws

Eucharistieviering Palmzondag 5 april

https://youtu.be/XlncVTyXXdo

 

 

 

Naar aanleiding van het verzoek van de Nederlandse Kerkprovincie om kerken open te houden voor gebed en aanbidding hebben pastoor Storcken, kapelaan Robin Thomas en pastoor Verheggen besloten om zondag 5 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur de kerk van Eckelrade, Gronsveld en Breust-Eijsden open te stellen. Waarbij in iedere kerk iemand van bovenstaande personen aanwezig is. Dan zal alleen het allerheiligste worden uitgesteld en mensen kunnen stil bidden. Zo bied je mensen toch een plaats om te komen, daarbij zal er een bordje geplaatst worden om zoveel mogelijk uit elkaar te zitten.

PALMTAKJES
De Palmtakjes zullen bij de ingang van de kerk worden neergezet zodat iedereen daar een takje kan komen ophalen.
In Gronsveld is dat op zondag 5 april tijdens de openingstijden van de kerk. 

 

*****************************************

 

                        V A S T E N A C T I E    2 0 2 0

Beste Parochianen,

We hopen dat u allen geen last heeft van het coronavirus. Maar vanwege het gevaar op verspreiding blijven de kerken vooralsnog dicht tot en met Pinksteren (1 juni a.s.).
Maar het is ook tijd voor de Vastenactie. De folders zijn rondgebracht, maar deur aan deur ophalen is niet verstandig. Vandaar dat we u de volgende mogelijkheden aanreiken:

1. U kunt het dichtgeplakte envelopje in de brievenbus van de pastorie deponeren.

2. U kunt digitaal een bijdrage doen. Het bisdom heeft de mogelijkheid gegeven om een digitale collectebus aan te maken. Rijckholt en Gronsveld hebben samen een collectebus aangemaakt. Die kunt u via internet benaderen op 

https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/h-van-kan

De website is verder heel gemakkelijk te gebruiken.

3. U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van het Missiesecretariaat Bisdom Roermond, NL21 INGB 0003 0000 46 onder vermelding van Nkwanta.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen ? Bij voorbaat dank.

 

********************************************

 

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

 


 

                                                                      

Vastenbrief 2020
 


Broeders en zusters in Christus, 

Het verhaal van de zondeval, dat als eerste zondagslezing in deze Veertigdagentijd zojuist gelezen werd, is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad. 

Wat hier – heel in het begin van de bijbel – als eerste zonde, als oerzonde,  als erfzonde te boek staat, is het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De zonde van de eerste en van elke mens is dat hij zelf wil bepalen wat goed is  en wat kwaad, wat goed voor hem is en wat hem kwaad zal doen. 
Het woord erfzonde is niet uit het niets ontstaan: de verleiding om zelf te bepalen  wat goed is en wat kwaad, zit in ieder mens, ze zit in onze genen. 

Dat zit in ons van jongs af aan: zet een kind een bord groente en een pot snoep voor en laat het kind zelf kiezen, dan is duidelijk wat er gebeurt. Het kind verwart dan twee begrippen met elkaar: het verwart dan iets wat lekker is met iets wat goed is.  De ouders weten doorgaans gelukkig beter en zullen het kind die keuze dan ook niet geven.

“Toen zag de vrouw dat het goed eten was van de boom, dat het een lust voor het oog was en dat het aantrekkelijk was,” hoorden we in de eerste lezing. Ze eet dan van de vrucht: de eerste mensen maken de denkfout dat wat aantrekkelijk is,  ook goed is voor hen. 

We willen onze kinderen beschermen voor zulke fouten. Maar als volwassenen hebben we wel de mogelijkheid om erin te tuinen: de vrije wil die we hebben gekregen, brengt ons als mensen ertoe te denken dat we zelf kunnen bepalen  wat goed is en wat kwaad. Onze redeneringen verleiden ons ertoe te denken  dat alles wat aantrekkelijk lijkt, ook wel goed voor ons zal zijn. 

Achteraf zien we vaak dat iets wat onaantrekkelijk leek, ons innerlijk wel goed  heeft gedaan. Denk maar eens aan een kind dat door zijn ouders achter de vodden wordt gezeten om zijn studie af te maken. Dat is nooit leuk op het moment zelf,  maar achteraf wordt gezegd: “Toch is het goed voor me geweest dat mijn ouders er niet mee akkoord gingen dat ik hele nachten zat te gamen.” En ook omgekeerd  zien we soms pas achteraf dat wat aantrekkelijk leek, helemaal niet zo goed  voor ons was: “Als ik het nog eens over kon doen, zou ik zeker andere keuzes hebben gemaakt. Spijt als haren op mijn hoofd.”

Dit oude Bijbelverhaal is niet een vroom fabeltje van vroeger, maar is oer-menselijk en dus ook een verhaal van onze tijd: ook wij willen zelf bepalen wat goed is en wat kwaad. Ook wij kunnen de fout maken te denken dat alles wat aantrekkelijk lijkt,  ook goed voor ons is en dat alles wat naar moeite of plicht ruikt, kwaad is. 

De reclame-industrie drijft op die gedachte: dat alles wat aantrekkelijk is, ook goed is. We eten een overdosis van vruchten die aantrekkelijk lijken, van wat goed lijkt,  maar we worden erdoor op het verkeerde been gezet: we raken er immers niet door verzadigd, maar hebben altijd meer nodig. En dat geldt niet alleen voor het materiële, maar ook voor het immateriële: er zijn tv-reclames die oproepen om naast je eigen partner er nog een tweede liefde op na te houden. Het is letterlijk wat in de lezing staat: “De mens zag hoe aantrekkelijk het was ervan te eten en nam ervan.” 

Aantrekkelijk misschien, maar niet goed te noemen. En wat geldt voor spullen  en voor relaties, geldt net zo goed voor rijkdom of voor macht. Sommige zaken lijken de mens goed te doen, maar laten ons uiteindelijk innerlijk verarmd, ontevreden of smerig achter.

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd: een tijd om tot inkeer te komen.  Een goede gelegenheid om onze keuzes, onze waarden en normen te herijken  in het licht van Gods eeuwig woord. Licht van Christus dat er niet alleen is  om te laten zien waar onze keuzes verkeerd waren, maar dat er evenzeer is om ons vergeving te schenken. Licht van Christus dat juist gekomen is om onze duisternis weg te nemen, om ons te vergeven als we verkeerde keuzes maakten. 

Van harte wens ik u een goede voorbereiding op Pasen toe, opdat we als mensen  in wie Christus de onschuld hersteld heeft, onze levensweg mogen vervolgen. 
In die geest wens ik u allen een Zalig Pasen. 

Roermond, 1e zondag van de Veertigdagentijd


+ Harrie Smeets,  bisschop van Roermond

 

**************************************

 

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-maart-april-2020

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745