Actueel nieuws


 

Zondag 1e Advent: Zo komen we aan de adventskrans

 

Dit weekeinde begint de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.


ADVENTSKRANSEN ZEGENEN

Tijdens de H. Missen in het weekend van 27 en 28 november zullen we uw adventskransen zegenen. U kunt uw eigen krans meenemen naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we deze samen met de krans van de kerk gaan zegenen.

***************************************************

ZIEKENCOMMUNIE

Op vrijdag 3 december wordt vanaf  09.00 uur de Ziekencommunie gebracht naar mensen die ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.
Aanmelding is mogelijk bij Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 06-27255169.

*********************************************

CORONAMAATREGELEN KERK

Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Verder staat er overal handgel. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Graag willen wij u vragen zich hier echt aan te houden.

************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

*****************************************************

Bisschoppen voeren anderhalve-metermaatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving

 

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-november-en-december-2021

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745