Actueel nieuws

START VEERTIGDAGENTIJD/VASTENTIJD

Op Aswoensdag begint weer onze tocht naar Pasen toe. Het mag een voorbereiding zijn om heel bewust het Paasfeest te kunnen vieren. Het mag een tijd worden om Gods barmhartigheid te gaan ervaren.
Toch is deze tijd van oudsher ook een vastentijd. Een tijd om eens bewust wat stiller te staan bij hoe we leven. Dat we niet alles zo nodig hebben, dat we best een stukje soberder kunnen leven. Even niet alles op jezelf gericht hebben, zodat er tijd en aandacht kan ontstaan voor de medemens en God. Graag wensen wij u allen een hele goede Vastentijd.

*************************************************************

WIJZIGING TARIEVEN MISSTIPENDIA 2023 VOOR DE 3 GEZAMENLIJKE PAROCHIES

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage zijn met ingang van 01-01-2023 gewijzigd. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te verhogen. Hieronder de nieuwe tarieven voor 2023

Eucharistievieringen
Eenvoudige dienst door de week € 15,00
Eucharistieviering op zaterdag of zondag en feestdagen € 25,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 250,00

Rouw- en trouwgelden
Begrafenismis  € 450,00 (excl. zang)
Huwelijksmis   € 450,00 (excl. zang)
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 450,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 450,00
Bijdrage urnbijzetting op kerkhof met gebedsdienst € 50,00

Gestichte jaardiensten
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):
Eenvoudige dienst door de week
5 jaar    €   75,00
10 jaar  € 150,00
20 jaar  € 300,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar    € 125,00
10 jaar  € 250,00
20 jaar  € 500,00

Minimumkerkbijdrage

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 120,00 voor 2023.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid.

***************************************************

VERANDERING TIJDEN H. MISSEN

Het vertrek van pater Storcken betekent wel dat verschillende zaken anders geregeld moeten gaan worden. We zijn als bestuur druk aan het kijken hoe we dit vorm kunnen geven en geregeld krijgen. Een van de meest in het oog springende zaken zijn de H. Missen. Want door zijn vertrek komen we in de problemen met het huidige rooster.
Daarom is als gezamenlijke parochies het volgende besloten:
De H. Mis van zaterdagavond in Gronsveld komt te vervallen en is er alleen op zondag een H. Mis om 11.00 uur. De H. Missen op dinsdagavond 19.00 uur en donderdagmorgen om 9.00 uur blijven vooralsnog gehandhaafd.

In Eckelrade zal op de oneven weken de H. Mis op zaterdagavond zijn om 19.00 uur en op de even weken op zondagmorgen om 9.30 uur.

In Rijckholt is het dan precies andersom. Op de even weken zal de H. Mis zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en op de oneven weken op zondagmorgen om 9.30 uur.

Voor alle duidelijkheid: de week begint op maandag t/m zondag. 

We willen dit een tijdje aankijken of het zo gaat. Mocht het uiteindelijk toch niet blijken te werken, zullen we verder moeten gaan kijken.

Hopelijk heeft u begrip voor dit besluit. Het gaat helaas niet anders.

Met hartelijke groet en zegenbede, het bestuur van de parochies
St. Martinus Gronsveld
H. Bartholomeus Eckelrade
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Rijckholt

************************************************************

KERK BEHOUDEN

Zonder vrijwilligers kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Zonder bestuurders kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Zonder financiën kunnen we geen kerk behouden in onze parochies.
Als bestuur willen we liever geen kerk gaan sluiten, maar als er niet voldoende vrijwilligers en bestuurders zijn, dan hebben we een heel groot probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu met de grote stijging van prijzen.

Omdat 2 bestuurders de komende periode gaan stoppen, komen we echt bestuurders te kort in het overkoepelend bestuur. De afspraak is dat er eigenlijk voor ieder kerkdorp 2 bestuurders in het overkoepelende bestuur zouden komen. Door de ontwikkelingen komen we momenteel 3 personen tekort (2 voor Eckelrade en 1 voor Gronsveld). Dat kan natuurlijk niet. Daarnaast willen we per kerk nog een groep vrijwilligers hebben die op lokaal gebied mee organiseert. Daar zoeken we ook nog mensen voor en dit voor alle kerkdorpen.
Daarom de zéér dringende oproep voor nieuwe bestuurders als ook voor nieuwe vrijwilligers voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze kerk open houden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u lief is, meldt u aan.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen. 043-4091267 of ruud.verheggen@home.nl voorzitter van de samenwerkende parochies Eckelrade-Gronsveld-Rijckholt.

*********************************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |

 ******************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-maart-en-april-2023

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745