Actueel nieuws

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 2020

Mededeling:


In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er op zondag 1 november géén Allerzielenlof zijn.
De parochianen die vanaf 1 november 2019 tot 1 november 2020 overleden zijn zullen in het bijzonder herdacht worden tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur.
Zegening van de graven zal aansluitend na de H. Mis plaatsvinden op het kerkhof bij de kerk en op de algemene begraafplaats vanaf 15.00 uur.

********************************************

Aanpassing COVID-regels

Nu COVID weer veel meer wordt verspreid zijn de regels door het bisdom aangepast:

• Als u zich ziek voelt blijft u thuis en komt niet naar de kerk. Ook niet als u moet hoesten of niezen.

• Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk (excl. priester, misdienaar etc.).                  

• U dient van tevoren een plaats te reserveren.                                                               

Meldt u aan per telefoon: 043-4081294 op donderdagmiddag tussen 14.00 en  16.00 uur. Dit geldt óók voor mensen die een misintentie hebben opgegeven. Zonder aanmelding mag u de H. Mis niet bijwonen.                                                     
• Zodra u de kerk binnenkomt dient u een mondkapje te dragen gedurende de gehele H. Mis. Alleen om de H. Communie te ontvangen mag het mondkapje worden afgedaan.                                                                                                               
• Er wordt u een plaats aangewezen. Houdt altijd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.                                                                                                                                  
• Er wordt nog steeds niet gezongen in de kerk.

 

We hopen op uw begrip en medewerking, want het is voor ons aller gezondheid.
 

**********************************

 

COMMUNIE 

Vanaf zondag 14 juni mogen we ook weer de Communie gaan uitreiken. Wel zal dat met de nodige voorzorgsmaatregelen gaan gebeuren. Natuurlijk zal de priester voor het uitreiken van de Communie eerst zijn handen extra wassen en reinigen. Verder zullen we de Communie gaan uitreiken met een Communietang/pincet. Per kerk zal het verschillen op welke manier dit  gebeurt, of dat de priester langs komt op de plaats of dat er een scherm is, waarachter het zal gebeuren. Dit alles doen we om het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten zijn. 

        **************************************

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

 

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-september-oktober-2020

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745