Actueel nieuws


Bronkprocessie 2021


Iets wat nu al in de straten van Gronsveld en Rijckholt te horen is: “Gaat de Sacramentsprocessie in Rijckholt en Gronsveld op resp. 3 juni 2021 en 6 juni 2021 door?
Kan het, lukt het? Zijn we gevaccineerd? Wat laat de overheid toe? Zijn we veilig?”
Al deze vragen worden besproken en het simpele antwoord is, dat het nog te vroeg is om hier een besluit over te nemen. Hoe graag we het ook willen. Er zijn te veel onduidelijkheden en onzekerheden rondom vaccinatie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de 1,5 meter richtlijn?
Een mogelijke versoepeling van maatregelen is afhankelijk van wat de Nederlandse overheid en het RIVM het volk oplegt de komende maanden.
Deze ontwikkelingen en maatregelen zullen wij op de voet blijven volgen. We blijven nauw met elkaar in contact. We willen immers -net als u- de gemeenschap van Gronsveld en Rijckholt een processie geven waar we allemaal zo naar snakken. Maar, alleen als het kan. Als het veilig is en als we er helemaal klaar voor zijn.
In de week van 3 mei zullen we een volgend nieuwsbericht in De Etalage publiceren.

*******************************************
 

Update coronamaatregelen R.-K. Kerk per 22 januari

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen, gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie, besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

‘Werkgeversverklaring’

Pastorale beroepskrachten mogen zich met de ‘werkgeversverklaring’ tóch buiten bevinden in de periode van de dag waarin de avondklok geldt, indien dit dringend noodzakelijk is voor pastorale verzorging van gelovigen, bijvoorbeeld wanneer een priester iemand de laatste sacramenten moet toedienen . Deze ‘werkgeversverklaring’ komt beschikbaar voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)er en geestelijke verzorgers met een zending van de bisschop. De verklaringen moeten voldoen aan de daaraan door de overheid gestelde voorwaarden en worden verstrekt via de bisdommen.  Daarnaast dienen pastorale beroepskrachten steeds wanneer zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden de zogenaamde Eigen Verklaring Avondklok bij zich te hebben waarvoor de overheid een model beschikbaar heeft gesteld.

Cantor

Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Uitvaarten

De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.

Biddend verbonden

De bisschoppen beseffen dat de nieuwe maatregel van de avondklok zwaar is voor mensen, ook in de parochies. Zij roepen op om naast de publieke vieringen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ biddend met elkaar verbonden te blijven en waar mogelijk via de livestream en ook op andere manieren online of telefonisch contact te houden. De bisschoppen vragen opnieuw om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari van start is gegaan, de eigen parochie niet alleen in gebed en concrete inzet, maar ook financieel te ondersteunen.

****************************************************

 

 

U I T V A A R T E N

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

Vanaf 19 november mogen uitvaarten in onze kerk weer door maximaal 50 personen worden bijgewoond, mits in het kerkgebouw 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

*******************************************

CORONAMAATREGELEN

• Als u zich ziek voelt blijft u thuis en komt niet naar de kerk. Ook niet als u moet hoesten of niezen.

• Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk (excl. priester, misdienaar etc.).               

• U dient van tevoren een plaats te reserveren.                                                               

Meldt u aan per telefoon: 043-4081294 op donderdagmiddag tussen 14.00 en  16.00 uur. Dit geldt óók voor mensen die een misintentie hebben opgegeven. 

• Zodra u de kerk binnenkomt dient u een mondkapje te dragen gedurende de gehele H. Mis. Alleen om de H. Communie te ontvangen mag het mondkapje worden afgedaan.                                                                                                               
• Er wordt u een plaats aangewezen. Houdt altijd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.                                                                                                                                  
• Er wordt nog steeds niet gezongen in de kerk.

 

We hopen op uw begrip en medewerking, want het is voor ons aller gezondheid.
 

**********************************

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-maart-en-april-2021

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745