Actueel nieuws

 

- Zaterdag 20 april  wordt vanaf 9.00 uur de Paascommunie aan huis gebracht voor mensen die het Paasfeest kerkelijk mee willen vieren, maar ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen. Aanmelding is mogelijk bij V. Huits-Van Hooren tel. 043-4082287 (06-27255169).

*********************

Bij het Paasfeest:

De zon scheen volop

Dat zal ze nooit vergeten!
Zij: Maria van Magdala.
Eens had zij zich helemaal
naar Jezus gekeerd.

Het was in de tuin.
Ze moest er zijn,
die eerste dag –
nog voor de dageraad.

Haar vriend was gestorven
op het kruis.
Helemaal verloren zat ze daar.
Troosteloos zakte ze weg.

Vol vragen over Hem,
over haarzelf,
over allen en alles rondom haar.
De zon begon op te komen.

Er fluisterde iemand.
Had ze dat gedroomd?
Het kon toch niet.
Er fluisterde iemand.

Een zachte stem,
Beslist en heel teder:
‘Maria!’
Ze kende die stem.

Rechtop kwam ze –
Helemaal.
Ze keerde zich om
naar Jezus.

‘Meester!’
Ze wist dat het waar was.
Ze voelde het nieuwe leven.
Nu scheen de zon volop.

 

***************************************

 

 

Vastenboodschap: 'Gebruik het vergankelijke met het oog op het eeuwige’
‘Laat ons het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.’ Die woorden uit de tweede prefatie van de veertigdagentijd heeft bisschop Harrie Smeets van Roermond tot kernboodschap van zijn eerste vastenbrief gemaakt. De brief wordt komend weekeinde in alle kerken in Limburg voorgelezen.


In zijn Vastenboodschap wijst de bisschop erop dat de consumptiemaatschappij steeds de aandacht vestigt op vergankelijke spullen en niet op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. “Bij alle mooie woorden over duurzaamheid is onze economie er toch vooral op gericht om ons vaak en veel nieuw gerei te laten aanschaffen. Het ene vergankelijke wordt vervangen door iets wat aantrekkelijker lijkt, maar net zo goed vergankelijk is,” zo schrijft Mgr. Smeets.


De bisschop waarschuwt ervoor de materiële wereld niet het enige kompas in het leven te laten zijn. “Dan lopen we gerede kans ons hart gevuld te houden met alles wat we willen hebben. Maar het is niet Gods wil dat wij van alles hebben, God wil dat we zijn,” aldus Mgr. Smeets. De veertigdagentijd biedt volgens hem kans om ons eigen leven, onze leefwereld tegen het licht te houden en te zien waarmee we bezig zijn. “Misschien zijn we wel meer aan het aardse gehecht dan goed voor ons is en kunnen we – door onze blik over de horizon heen te richten – meer gaan beseffen wat werkelijk van belang is: dat we geroepen zijn om mens te zijn, naar het voorbeeld en in de geest van Jezus.”

*************************************

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-maart-2019

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-april-2019

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950