Actueel nieuws

- Op zaterdag 2 maart wordt vanaf 09.00 uur de Ziekencommunie gebracht naar mensen die ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.
Aanmelding is mogelijk bij V. Huits-Van Hooren tel. 043-4082287 (06-27255169).

                                               ***********************


- Op carnavalsdinsdag 5 maart is er geen H. Mis en ook het spreekuur vervalt.

***********************

                                    

- Aswoensdag 6 maart is om 19.00 uur Eucharistieviering met askruisje. Hierbij zullen ook CV de Sjnuffelère, CV de Zweitlanceers en de parochianen van Rijckholt en Gronsveld aanwezig zijn.

***********************
 

 

 ‘Geen vrede zonder vertrouwen’

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. "Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.
 

******************************

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-januari-2019

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-februari-2019

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950