Actueel nieuws

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond
Geplaatst op: 21-06-2024

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).

Welkom

Diocesaan administrator Mgr. René Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. Smeets.

*******************************************

KERK POETSEN

Woensdag 26 juni is de poetsploeg vanaf 09.00 uur in de weer om het interieur van ons kerkgebouw weer een beurt te geven. Deze groep zou het zeer op prijs stellen als er extra helpende handen zouden zijn die mee willen doen. Vele handen maken licht werk!
Hebt u tijd vanaf 09.00 uur dan bent u van harte welkom. Namens het kerkbestuur dank hiervoor.

***************************************************

Mededeling:

Bij controle van vermeende houtzwam in de kerk van Gronsveld zijn we tot de ontdekking gekomen dat 2 steunbalken van het oksaal zijn aangetast door eeuwenlang optrekkend vocht. Om de druk van het oksaal goed op te vangen zijn er tijdelijke noodstutten geplaatst. Er dient nu verder onderzocht te worden hoe dit goed op te lossen. We kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de kerk. Maar de stutten zijn geplaatst als extra veiligheid. Hoe lang het allemaal gaat duren en hoe groot de kosten zijn daar hebben we nu nog geen zicht op. Maar het zal wel de nodige tijd in beslag gaan nemen en niet goedkoop opgelost kunnen worden.

*********************************************************

TOEKOMST KERKEN

Er is in de media aandacht geweest voor het bericht van het bisdom over de toekomst van de kerken. Ook in onze gemeenschap zijn we bezig met de ontwikkeling van een visie voor de toekomst. Want we moeten onze ogen niet sluiten voor wat gaat komen. Helaas merken we in onze dorpen teruggang qua aantal bezoekers, vrijwilligers en financiën. Sommige parochies zijn eigenlijk vrijwel failliet, omdat iedereen denkt dat er geld en alles genoeg is. Nee, dus.
Wilt u de kerk in uw eigen gemeenschap overeind houden, dan zult u zich er voor moeten inzetten. Dat betekent zelf de schouders eronder zetten, steunen als vrijwilliger en financieel. Ik sluit geen kerken, als er kerken dicht gaan dan heeft het te maken met draagvlak in de eigen gemeenschap. Dan sluit die gemeenschap haar eigen kerk. En dat is dan erg jammer. 

Maar ja, hoe gaat het dan met de Bronk, het is de vraag die ik dan krijg. Echter een kerk openhouden voor die ene keer is niet doenbaar. Besef dat ook, voordat het te laat is en de kerk weg is. 
Bouw dus nu mee aan die toekomst. Vol vertrouwen en geloof. Want ik ben er vast van overtuigd dat we nog steeds een relevante boodschap hebben voor de wereld en dat er toekomst is voor de kerk, ook in deze tijd.

                                                                                                         Pastoor Verheggen

*****************************************************

HELPERS/VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor grote en kleine klussen, een enkele keer of het hele jaar door.

Zonder vrijwilligers en/of bestuurders kunnen we géén kerk behouden in onze parochies.
Zonder financiën kunnen we géén kerk behouden in onze parochies. Wij willen liever géén kerken sluiten, maar als er niet voldoende vrijwilligers en/of bestuurders zijn, dan hebben we een heel groot probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de financiën, zeker nu met de grote stijging van prijzen.

Om het kerkgebouw te behouden voor de toekomst zijn veel helpende handen nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom altijd welkom. Wil je af en toe helpen of klusjes doen? Zonder verdergaande verplichtingen? Of ben je beschikbaar voor een wat langere periode, voor werkzaamheden met continuïteit? Misschien heb je organisatietalent en vind je het leuk een keer een evenement in de kerk te organiseren? Of wil je de H. Mis met muziek opluisteren/verzorgen dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

We horen het graag, alle hulp is welkom!

Daarom de zéér dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers en/of  bestuurders voor onze kerk. Want alleen dan kunnen we onze kerk openhouden en dat is toch wat we willen. Dus als uw parochie u lief is, meldt u aan.

Wil je meer weten of wil je ook meehelpen onze mooie kerk te behouden?
Meer informatie kunt u verkrijgen bij pastoor Ruud Verheggen, tel. 043-4091267 of via email-adres ruud.verheggen@home.nl (voorzitter) of Ton Hoogsteder, tel 06-49077386 of via email-adres abjhoogsteder@yahoo.com (plv. secretaris) van de Samenwerkende parochies Gronsveld- Eckelrade-Rijckholt.

*********************************************************

                           

                                             

        Sint-Martinusparochie
               
 Gronsvelder Kerkplein 4 | 6247 CM Gronsveld |
              Parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen
               
 Rijksweg 186 | 6247 AN Rijckholt | 
              Parochie H. Bartholomeus
               
 Klompenstraat 14 | 6251 NE Eckelrade |

 ******************************************************

Digitale nieuwsbrief

Sinds het begin van de Coronacrisis geven we als gezamenlijke parochies een digitale Nieuwsbrief uit. Deze verschijnt iedere 2 weken, met daarin nieuws uit de verschillende parochies, een stuk bezinning, aandacht voor verschillende activiteiten. Verder is er altijd een kinderpagina. We merken dat nog niet iedereen op de hoogte hiervan is. Mocht u deze digitale Nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar ruud.verheggen@home.nl

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

***********************************************

 GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Boby Thomas 043-4081294, 06-59710549, bobythottakara@gmail.com  

 *****************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-mei-en-juni-2024

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549