Actueel nieuws

Z I E K E N C O M M U N I E

Op vrijdag 1 oktober wordt vanaf  09.00 uur de Ziekencommunie gebracht naar mensen die ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.

Aanmelding is mogelijk bij Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 06-27255169.

*****************************************************

G E B E D S M O M E N T   K A P E L   R I J C K H O L T

Normaal gesproken zou op de eerste zondag van oktober de processie trekken zowel vanuit Rijckholt als vanaf de kerk van Gronsveld naar de kapel van O.L.Vrouw van Toevlucht aan de Voerenweg. Om daar samen een gebedsmoment te hebben bij deze Mariakapel. Helaas kunnen we met de huidige situatie niet in processie trekken, omdat het moeilijk te regelen is om voldoende afstand in acht te nemen. Maar we willen het toch niet zomaar voorbij laten gaan. Er zal op Zondag 3 oktober om 15.00 uur toch een gebedsmoment zijn bij de kapel, om zo Maria’s steun te vragen voor onze parochies. We kunnen hier wat beter de afstandsregels in acht nemen. Graag willen we u natuurlijk hiervoor van harte uitnodigen om met ons te komen meebidden.

*****************************************************

Het nieuwe normaal

De lockdown is voorbij,
zeggen ze.

We kunnen langzaam terug
naar het oude normaal,
zeggen ze.

Maar vragen ‘ze’ zich ook af
of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet.

Wat als we nu eens allemaal
zouden veranderen?

Als we nu eens tegen iedereen
zouden zeggen
dat we ruime afstand houden
van negatieve zaken?

dat we onze monden
niet achter maskers verbergen,
maar ze gebruiken om positieve
dingen te zeggen?

dat we onze handen
niet alleen desinfecteren,
maar ze ook uit mouwen steken
om anderen te helpen?

dat we vaker quarantainemomentjes
in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?

Wat als we nu eens
met z’n allen
het positiviteitsvirus
zouden verspreiden?

Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?
Of kunnen we dan eindelijk
met z’n allen bouwen
aan een nieuw normaal?

          

***************************************************

     Bisschoppen overleggen over versoepeling coronamaatregelen kerken

 

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september overleggen de Nederlandse bisschoppen komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de katholieke kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn.

 ************************************************

U I T V A A R T E N

 

 

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

*******************************************

                                                      

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-september-en-oktober-2021

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745