Actueel nieuws

 

Advent: een nieuw begin

 

Komende zondag start weer de Advent, onze voorbereidingstijd op Kerstmis. 4 weken van voorbereiding op het feest van de Geboorte van Gods zoon. 

Op de 1e zondag van de advent zullen we als symbool van deze periode ook de 1e kaars van de adventskrans weer gaan aansteken. De adventskrans met de vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken
worden, zondag na zondag tot aan het Hoogfeest van Kerstmis, mag een symbool zijn van onze groei naar dit feest heen. Het mag steedslichter worden in ons leven. 
 

ADVENTSKRANSEN ZEGENEN


Graag willen wij ook uw eigen adventskransen zegenen. Want wat is mooier als voorbereiding op het kerstfeest om samen steeds weer opnieuw een kaars meer te ontsteken. U kunt uw eigen krans komende zondag meenemen naar de kerk en voor in de kerk neerleggen. Dan zullen we deze samen met de krans van de kerk gaan zegenen. 

***************************************

 

Op vrijdag 4 december wordt vanaf  09.00 uur de Ziekencommunie gebracht naar mensen die ziek of slecht ter been zijn en niet meer zelf naar de kerk kunnen komen. Aanmelding is mogelijk bij Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 06-27255169.

******************************

Zaterdag 12 december zal de vrijwilligersgroep “kerkhofonderhoud” weer zorgen voor het onkruidvrij maken van ons parochie-kerkhof. Mensen die een handje willen helpen zijn heel erg welkom. Zorg wel voor eigen gereedschap, zoals schoffel of harkje. We beginnen om 9.00 uur.

********************************

 

 

U I T V A A R T E N

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

Vanaf 19 november mogen uitvaarten in onze kerk weer door maximaal 50 personen worden bijgewoond, mits in het kerkgebouw 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

*******************************************

Aanpassing COVID-regels

Nu COVID weer veel meer wordt verspreid zijn de regels door het bisdom aangepast:

• Als u zich ziek voelt blijft u thuis en komt niet naar de kerk. Ook niet als u moet hoesten of niezen.

• Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk (excl. priester, misdienaar etc.).               

• U dient van tevoren een plaats te reserveren.                                                               

Meldt u aan per telefoon: 043-4081294 op donderdagmiddag tussen 14.00 en  16.00 uur. Dit geldt óók voor mensen die een misintentie hebben opgegeven. 

• Zodra u de kerk binnenkomt dient u een mondkapje te dragen gedurende de gehele H. Mis. Alleen om de H. Communie te ontvangen mag het mondkapje worden afgedaan.                                                                                                               
• Er wordt u een plaats aangewezen. Houdt altijd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.                                                                                                                                  
• Er wordt nog steeds niet gezongen in de kerk.

 

We hopen op uw begrip en medewerking, want het is voor ons aller gezondheid.
 

**********************************

COMMUNIE 

Vanaf zondag 14 juni mogen we ook weer de Communie gaan uitreiken. Wel zal dat met de nodige voorzorgsmaatregelen gaan gebeuren. Natuurlijk zal de priester voor het uitreiken van de Communie eerst zijn handen extra wassen en reinigen. Verder zullen we de Communie gaan uitreiken met een Communietang/pincet. Per kerk zal het verschillen op welke manier dit  gebeurt, of dat de priester langs komt op de plaats of dat er een scherm is, waarachter het zal gebeuren. Dit alles doen we om het voor iedereen zo veilig mogelijk te laten zijn. 

        **************************************

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

 

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-november-en-december-2020

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745