Actueel nieuws

                                                           7 mei 2021

Beste inwoners van Rijckholt en Gronsveld

De Bronk komt dichterbij en nog steeds leeft de vraag of de Bronk en haar processie door gaat. Normaal is het dorp al in feeststemming, maar helaas is de feestvreugde ver te zoeken.
In onze vorige publicatie in april hebben we bericht dat het nog te vroeg was om een besluit te nemen. We zouden in de week van 3 mei met een update komen. Nu is het dan zover en wij moeten u berichten dat het kerkbestuur in samenspraak met het processiecomité besloten heeft dat de Sacramentsprocessie in Rijckholt en Gronsveld op resp. 3 juni 2021 en 6 juni 2021 ook dit jaar niet kan door gaan.
Er zijn vele scenario’s bekeken en besproken en daaruit is de conclusie gekomen dat het ook dit jaar geen haalbare kaart is omdat er geen regelgeving of richtlijn voorhanden is om aan te geven hoe dit dan kan.
Iedereen vindt het ontzettend jammer dat de processie voor de tweede keer niet kan doorgaan.
Vorig jaar hoopten we dat het dit jaar zou kunnen plaatsvinden, maar helaas ook dit jaar gooit het coronavirus opnieuw roet in het eten. En dan besef je maar al te goed wat voor een ellendig virus het is waardoor je toch heel wat moet opgeven. We kijken nu alvast uit naar 2022 !

*******************************************************

                                                       9 april 2021

Bronkprocessie 2021

Iets wat nu al in de straten van Gronsveld en Rijckholt te horen is: “Gaat de Sacramentsprocessie in Rijckholt en Gronsveld op resp. 3 juni 2021 en 6 juni 2021 door?
Kan het, lukt het? Zijn we gevaccineerd? Wat laat de overheid toe? Zijn we veilig?”
Al deze vragen worden besproken en het simpele antwoord is, dat het nog te vroeg is om hier een besluit over te nemen. Hoe graag we het ook willen. Er zijn te veel onduidelijkheden en onzekerheden rondom vaccinatie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de 1,5 meter richtlijn?
Een mogelijke versoepeling van maatregelen is afhankelijk van wat de Nederlandse overheid en het RIVM het volk oplegt de komende maanden.
Deze ontwikkelingen en maatregelen zullen wij op de voet blijven volgen. We blijven nauw met elkaar in contact. We willen immers -net als u- de gemeenschap van Gronsveld en Rijckholt een processie geven waar we allemaal zo naar snakken. Maar, alleen als het kan. Als het veilig is en als we er helemaal klaar voor zijn.
In de week van 3 mei zullen we een volgend nieuwsbericht in De Etalage publiceren.

*******************************************

Vanaf 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaarten


Het Kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn. Dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn.

Voor onze parochie geldt dat er bij een uitvaart vijftig mensen aanwezig mogen zijn, aangezien de ruimtecapaciteit van de kerk dit aantal toelaat en de aanwezigen namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets. Eventuele toekomstige wijzigingen in het protocol worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de parochies, onder meer via deze website.

**********************************************************

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april


De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

 

****************************************************

 

 

U I T V A A R T E N

De afgelopen periode merkten we regelmatig dat mensen bij een uitvaart meenden dat er niets mogelijk zou zijn in de kerk, en dat men om extra verplaatsingen maar achterwege te laten maar niet samen kwam in de kerk, terwijl de overledene een vaste of regelmatige kerkganger was. Dat is erg jammer. Want in de kerk is net zoveel mogelijk als in een zaal of crematorium, ook qua aantallen etc. Zou het juist niet mooier zijn om de overledene midden in het dorp, in de gemeenschap te herdenken, dan ergens achteraf.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het gehele afscheid te houden in de kerk en daarna de overledene alleen te begeleiden naar het crematorium, om daar buiten afscheid te nemen. Dit kan heel waardevol zijn. Juist omdat je op die manier niet alleen stilstaat bij het verdriet maar ook verwijst naar de hoop dat we elkaar mogen terugzien in het leven over de dood heen in de hemel.
En in de kerk is in overleg veel meer mogelijk als men denkt of soms verkondigd wordt.
Dit is denk ik goed om te weten, zodoende hoeft u dan niet uit te wijken naar andere locaties, maar kunt u op een goede manier afscheid nemen in de kerk.
Verder geldt bij een uitvaart in de kerk dat als u voldoende bij heeft gedragen aan de kerkbijdrage dat deze gratis is. Nog een reden te meer om daar het afscheid te houden.

 

*******************************************

CORONAMAATREGELEN

• Als u zich ziek voelt blijft u thuis en komt niet naar de kerk. Ook niet als u moet hoesten of niezen.

• Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk (excl. priester, misdienaar etc.).               

• U dient van tevoren een plaats te reserveren.                                                               

Meldt u aan per telefoon: 043-4081294 op donderdagmiddag tussen 14.00 en  16.00 uur. Dit geldt óók voor mensen die een misintentie hebben opgegeven. 

• Zodra u de kerk binnenkomt dient u een mondkapje te dragen gedurende de gehele H. Mis. Alleen om de H. Communie te ontvangen mag het mondkapje worden afgedaan.                                                                                                               
• Er wordt u een plaats aangewezen. Houdt altijd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.                                                                                                                                  
• Er wordt nog steeds niet gezongen in de kerk.

We hopen op uw begrip en medewerking, want het is voor ons aller gezondheid.
 

**********************************

GESPREK

Mocht u met vragen zitten, graag een gesprek willen, onze priesters zijn hiervoor beschikbaar.

Pastoor R. Verheggen 043-4091267,  06-53515143, ruud.verheggen@home.nl

Kapelaan Robin Thomas 06- 59706745, robinthanni@gmail.com  

 

*****************************************

GEBED VAN DE BISSCHOPPEN

*************************************

******************************************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

https://www.bisdom-roermond.nl/Parochiebladenservice-mei-en-juni-2021

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745