Actueel nieuws

MEDEDELING PASTOOR STORCKEN

Beste parochianen. Het volgend jaar word ik 74 jaar. Ik wil u niet alleen alvast uitnodigen om dan op mijn verjaardag te komen, maar ook om u te zeggen dat ik onze bisschop Mgr. Harrie Smeets gevraagd heb om met pensioen te mogen gaan.

Niet zozeer omdat ik het moe ben om pastoor te zijn, maar u ziet zelf dat ik begin te "schravelen". Het lopen en bewegen gaat niet meer zoals ik het graag zou willen en ook ben ik het moe met vergaderen, stukken schrijven, beslissingen nemen en van alles en nog wat te moeten onthouden. 

Ik ben altijd graag naar school gegaan, héél graag zelfs, maar de kleine kinderen beginnen me in alle onschuld "opa meester pastoor" te noemen. Ook dat is een teken aan de wand. 

De bisschop heeft het goed gevonden. Pastoor Ruud Verheggen, die 13 oktober a.s. geïnstalleerd wordt als pastoor van Eijsden, Oost-Maarland en Mariadorp, zal begin van het volgend jaar ook pastoor worden van Gronsveld, Rijckholt en Eckelrade. Pastoor Driessen van Mesch en ik worden zijn assistenten.

Hier in Gronsveld, in ons parochiecentrum hier aan het kerkplein, komt zijn kapelaan Robin wonen. Dit gebeurt al binnenkort. Zoals u ziet, ziet de toekomst er echt niet slecht uit voor de parochie.

Het is niet gemakkelijk om dingen los te laten als je ouder wordt. Maar ik ben niet weg. Ik neem van jullie geen afscheid, maar ik mag weer zijn zoals ik begonnen ben na mijn priesterwijding. Gewoon een pater-missionaris, die alle tijd heeft om gewoon, zonder iets te vertellen te hebben, tussen de mensen mag wonen als pater Ton. En zo'n toekomst verdriet me zeker niet. Integendeel, met Gods hulp is dat een nieuwe uitdaging, waarbij ik reken op uw begrip en hulp. 

Gronsveld, 29-09-2019                                                                Pastoor Ton Storcken

********************************************

Oktobermaand = Mariamaand

*******************************

Oktober is de Wereldmissiemaand, de maand waarin wij samen met alle katholieke gelovigen op de wereld onze verbondenheid met elkaar vieren. Het hoogtepunt is de viering van Missiezondag in het weekend van 19 en 20 oktober. Wereldwijd houden alle parochies een collecte ter ondersteuning van de armste parochies. De collecte van Missiezondag is geheel bestemd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.

********************************

J E   D E   T I J D   E R   V O O R   N E M E N

Van mijn hobbyistisch streven naar het instant houden van het levende Limburgse erfgoed getuige mijn twaalftal Kunderhangoren en zestal Mergelland hoenders met haan, waarvan zelfs één hen weer met overtuiging zit te broeden.

Drie jaar geleden vond ik dat mijn streven ook nog wel uitgebreid kon worden met wat fruitboompjes. Dus werden er twee (nog) kleine hoogstamboompjes geïnstalleerd. Een die pruimen moest voortbrengen: Reine Claude (Ringelotten) en een voor de productie van appels: Groesselder Klumpke. De eerste had er geen moeite mee en schoot de lucht in en leverde haar eerste vracht pruimen af. Net niet genoeg voor een vlaai, maar toch.

Het Groesselder Klumpke baarde echter zorgen. Het wou niet. Mistroostig richtten zijn takken, hier en daar voorzien van een groen-geel-blaadje, naar het westen, waar haar hometown beneden aan de berg ligt.

Toen de tweede lente en zomer aanbraken stond ze er nog steeds, maar in weinig verbeterde toestand. Ernstig sprak ik haar toe. Niet met harde stem, vanwege de buren, want die zouden zich dan wel eens ernstiger zorgen over mijn toestand kunnen maken dan ik over het boompje.

Het heeft geholpen. Dit jaar bloeiden er toekomstige appeltjes, zijn de blaadjes mooi groen en kiezen de takken rechtop het luchtruim.

Het kan dus toch. Wortelschieten in vreemde grond en zo bijdragen dat de tradities en een eigen toekomst niet verloren gaan. Ikkeldergrond en Groesseltse appels redden het samen, als je er maar de tijd voor neemt om het te proberen. 

                        Pastoor Ton.   

********************************************

Wat is samen kerk zijn ?

Als mensen mij vragen wat is het meest typische van de katholieke kerk, dan is mijn antwoord: gemeenschap. De mens is een sociaal wezen en kan alleen door sociale contacten mens zijn en gemeenschap vormen. Natuurlijk biedt niet alleen de kerk, maar ook de familie, werkkring, school en het verenigingsleven gemeenschap en waardevolle contacten. In de kerk willen we als gemeenschap niet alleen maar onze dierbare overledenen herdenken, maar ook de wereld veranderen door als mensen te veranderen, omdat God dat van ons vraagt. Als kerkgemeenschap gaat het er vooral om je te laten raken door een visie op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in dit leven een kans krijgt om gelukkig te zijn en die over de dood heen reikt.

Het antwoord hierop is dan vaak: "OK, maar ik merk daar niets van, het is elke zondag hetzelfde". Dat lijkt ook vaak zo, maar vanuit de traditie krijgen we veel aangereikt waarmee we ook nu nog uit de voeten kunnen. In de symbolen en de gebruiken uit een eeuwenlang verleden zitten vaak veel waarde en diepte als je er open voor staat en er de tijd voor neemt om erover na te denken. En dan is het goed te beseffen dat je als katholiek niet alleen maar deel uit maakt van een parochie, maar dat we een wereldkerk vormen en dat we verbonden zijn met alle mensen ter wereld die van goede wil zijn. Paus Franciscus benadrukt dat steeds weer in zijn toespraken. Vanuit een eeuwenlange traditie bouwen we samen een nieuwe toekomst en zijn we Gods volk onderweg.

                                                                               Pastoor Ton.

   ************

Nieuwsbrief Bisdom

Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg ? Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief en/of het info-bulletin van het bisdom Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het info-bulletin elke maand.

Interesse in de nieuwsbrief en/of het info-bulletin, klik dan op onderstaande link.

http://www.bisdom-roermond.nl/pbs-september-2019

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950