Contact

Adresgegevens

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294


Bankgegevens:

Rekening Misintenties:  NL18 RABO 011.75.01.069
Rekening Kerkbijdrage: NL85 RABO 011.75.03.258

Contactgegevens

Parochiecentrum, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld
Tel. 043-4081294 (pastorie) 06-53169950 (gsm Pastoor)
Voor dringende zaken: V. Huits-Van Hooren, tel. 043-4082287 (gsm 062722169)
Spreekuur Pastoor in Parochiecentrum: dinsdag van 17.30-18.30 uur.

Email parochiecentrum : parochiecentrum@kerkgronsveld.nl
Email misintenties : misintenties@kerkgronsveld.nl
Website: www.kerkgronsveld.nl

 

  Ziekencommunie

Elke 1e zaterdag van de maand wordt aan mensen die niet meer of moeilijk naar de kerk kunnen komen desgewenst de H. Communie aan huis gebracht. Zo nemen ook zij deel aan onze Eucharistievieringen. Indien men hiervan gebruik wil maken kunt u contact opnemen met Virgenie Huits-Van Hooren. tel. 043-4082287 (0627255269).

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ton Storcken, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-53169950