Contact

Adresgegevens

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294


Bankgegevens:

Rekening Misintenties:  NL18 RABO 011.75.01.069
Rekening Kerkbijdrage: NL85 RABO 011.75.03.258

Contactgegevens

Parochiecentrum, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld

Tel. 043-4081294 (Parochiecentrum) 

Tel. 06-53515143 (Pastoor Ruud Verheggen) 

Tel. 06-59710549 (Kapelaan Boby Thomas)

Voor dringende zaken: Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 043-4082287 (mobiel 06-27255169)

Spreekuur in Parochiecentrum: dinsdag van 18.00 -18.30 uur (Pastoor of Kapelaan)

Email parochiecentrum : parochiecentrum@kerkgronsveld.nl
Email misintenties : misintenties@kerkgronsveld.nl
Website: www.kerkgronsveld.nl

https://www.facebook.com/Samenwerkende-Parochies-Gronsveld-Rijckholt-Eckelrade-100933361533792/?epa=SEARCH_BOX

  Ziekencommunie

Elke 1e vrijdag van de maand wordt aan mensen die niet meer of moeilijk naar de kerk kunnen komen desgewenst de H. Communie aan huis gebracht. Zo nemen ook zij deel aan onze Eucharistievieringen. Indien men hiervan gebruik wil maken kunt u contact opnemen met Virgenie Huits-Van Hooren. tel. 043-4082287 (0627255169).

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549