Parochiestructuur

  

De parochie wordt bestuurd door het kerkbestuur. Dit kerkbestuur draagt de zorg voor een goed functioneren van de geloofgemeenschappen, het onderhoud en verwerven van middelen om dat doel te bereiken. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Pastoor Ruud Verheggen Pastorale zorg & liturgie
  Kerkstraat 15  
  6245 CA Eijsden  
  Tel.: 043-4091267 / 06-53515143  
     
Secretaris Virgenie Huits-Van Hooren Secretariaat/Werkgroepen
  Gloriët 12  
  6247 BB Gronsveld  
  Tel.: 043-4082287 / 06-27255169  
     
Penningmeester Gerard Segers Financiën
  Rijksweg 92  
  6247 AK  Gronsveld  
  Tel.: 043-4083296  
     
Vice-voorzitter Mr. Dr. Jacques van Rensch  
  Keenkestraat 1  
  6247 EJ  Gronsveld  
  Tel.: 043-4082046  
     
     
     
     
     

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745