Parochiestructuur

   

De parochie wordt bestuurd door het kerkbestuur. Dit kerkbestuur draagt de zorg voor een goed functioneren van de geloofgemeenschappen, het onderhoud en verwerven van middelen om dat doel te bereiken. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Pastoor Ruud Verheggen Pastorale zorg & liturgie
  Kerkstraat 15  
  6245 CA Eijsden  
  Tel.: 043-4091267 / 06-53515143  
     
Secretaris Virgenie Huits-Van Hooren Secretariaat
  Gloriët 12 Contactpersoon Werkgroepen
  6247 BB Gronsveld  
  Tel.: 043-4082287 / 06-27255169  
     
Penningmeester Hub van Kan Financiën
  Dominikanenstraat 13   
  6247 CW  Rijckholt  
  Tel.: 043-4087054  
     
Vice-voorzitter Vacant  
     
Bestuurslid
 

Lambert Simonis

Achter het Tolhuis 2

6247 EL Rijckholt

Tel.: 06-15102052

 
     
Bestuurslid Vacant  
     
Bestuurslid Vacant  
     
     

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745