Processies

                                     

- Op de 2e zondag na Pinksteren vieren we in Gronsveld en Rijckholt de Bronk. Op zondag trekt de processie door de straten van beide dorpen.

In schrikkeljaren wordt de Grote Bronk gevierd en trekt de schutterij in vol ornaat met de processie mee. Dan gaat de route via de Molen van Gronsveld en door de velden naar Rijckholt.

In de andere jaren wordt afwisselend de lange route (via het Station en ’t Greuntsje boven in Rijckholt) en de korte route (via de Voerenweg en Steenstraat) gelopen.

- Op maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag trekt de kruisprocessie naar 3 verschillende windrichtingen door de straten van Gronsveld. De Noodkist wordt tijdens de drie dagen meegedragen en er wordt speciaal gebeden voor voldoende arbeid voor iedereen.

- Op de eerste zondag van oktober trekken vanuit Gronsveld en vanuit Rijckholt bidprocessies ter ere van O.L Vrouw naar de kapel in het veld tussen Gronsveld en Rijckholt.

Processiecomité:

Voorzitter: pastoor Ruud Verheggen
Secretaris: Virgenie Huits
Penningmeester: Leon Dodemont
Leden: Will Leveau, Jos Huits, Erik Bongaerts

Het processiecomité bereidt de processie voor, zorgt voor vermelding in parochiebladen, begeleidt de processie tijdens de rondgang door het dorp en is er ook voor de nazorg.

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel. 06-53515143
Kapelaan Boby Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel. 06-59710549