Gebedsintenties

Op verzoek wordt tijdens de Eucharistievieringen gebeden voor de intenties voor levenden en overledenen. We vragen daarvoor een bijdrage voor onze kerk. Het richtbedrag is € 15,00.              

Om misintenties persoonlijk op te geven kunt u tijdens het spreekuur in het Parochiecentrum terecht op dinsdag van 18.00 tot 18.30 uur. Indien u prijs stelt op vermelding van misintenties in de Etalage is het wenselijk om deze twee weken van te voren op te geven. 

                 

In navolging van het besluit van de Nederlandse Bisschoppen zullen tot en met Pinksteren geen vieringen zijn in de kerk van Gronsveld in verband met het Coronavirus. 


Reeds opgegeven misintenties die hierdoor komen te vervallen kunnen gelezen worden, zodra er weer H. Missen gehouden kunnen worden. U kunt zich daarvoor t.z.t. melden bij Virgenie Huits-Van Hooren, tel. 06-27255169.


Laten we bidden dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij zal gaan en bidden we speciaal voor hen die door het Coronavirus zijn getroffen en zij die hierdoor zijn overleden.
 

 

(De misintenties worden iedere vrijdag bijgewerkt)

 

 

 

 

 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745