Vastenactie 2023

Vastenactie 2023 van start gegaan

 

 

Na afgelopen jaar voor een ziekenhuis in het thuisbisdom van onze kapelaan actief te zijn geweest bij de Vastenactie, gaan we dit jaar naar Indonesië, naar Gombong om precies te zijn op Java.

Dit project is opgezet door de liefdezusters van het Kostbaar Bloed. De zus van pastoor Verheggen is hierbij betrokken en zij zal voor het generaal kapittel in juni ook een bezoek brengen aan het project ter plaatse zodat er goede controle is.

Het project dat we willen steunen zal dus ook via hen verlopen, zodat er ook goede controle is.

Om de sociale positie van vrouwen ter plaatse te verbeteren werd door de zusters in 1980 een naaiatelier ingericht. Door naaicursussen aan te bieden kregen vrouwen een kans op financiële zelfstandigheid. Nu wil het naaiatelier graag haar activiteiten uitbreiden maar heeft hiervoor onvoldoende naaimachines. Met meerdere naaimachines kunnen ze meer mensen helpen om zelfstandig te worden en in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Daarnaast ondersteunen ze het vlakbij gelegen ziekenhuis met het maken van materialen en kleding voor hen.

U kunt uw bijdrage bij de parochie inleveren door het vastenzakje te deponeren in de brievenbus van de pastorie of achter in de kerk in de daarvoor bestemde collectebus.


U kunt uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer NL21INGB0003000046 t.n.v. Missiesecretariaat bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-127.

Alvast dank voor iedere bijdrage, groot of klein.
 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745