Verbouwing kerk Rijckholt

Middels deze pagina willen wij iedereen graag op de hoogte houden van de verbouwing van de kerk in Rijckholt.

Lees hier onze nieuwsbrief van december 2021.

Bekijk hier foto's, tekeningen en ander beeldmateriaal.

 

Kort bouwbulletin maart 2022

Voortgang restauratie en herinrichting kerk Rijckholt

Stukadoorswerk
De stukadoorswerkzaamheden zijn in november 2021 gestart en hebben door externe omstandigheden langdurige vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande overige verbouwingswerkzaamheden verschoven moesten worden. In week 11 wordt het stucwerk afgerond en opgeleverd.

Sacristie
Met het stucwerk in de sacristie zal medio april worden gestart.

Timmerwerk priesterkoor
De werkzaamheden van de houten ondervloer + constructie van het priesterkoor zijn afgerond.
Tegelwerk priesterkoor
Het tegelzetbedrijf is gestart met het leggen van de speciale vloertegels op het nieuwe priesterkoor. Volgens planning wordt dit werk voor week 12 afgerond.

Tussenbeglazing kerk – St Vincentiuskapel
De beglazing van de tussenwanden van de St. Vincentiuskapel en de kerk zijn al geplaatst evenals de nieuwe deuren van de sacristie en berging achter in de kerk.

Vloertegels kerk en St Vincentiuskapel
De beschadigde vloertegels in de kerk en de St. Vincentiuskapel zullen zoveel als mogelijk worden vervangen.

Dankplaquettes St.Vincentiuskapel
In april zal worden gestart met het terugplaatsen van de dankplaquettes uitgevoerd door een aantal vrijwilliger van de werkgroep.

Electra
Alle elektra inclusief de meterkast zal worden vervangen.
Na beëindiging van het stucwerk zal de elektricien zijn werkzaamheden kunnen hervatten. 

Schilderwerk
Schildersbedrijf Marc Spronck is gestart met de werkzaamheden in week 11.

Inkorten kerkbanken
Het inkorten van een aantal kerkbanken wordt door medewerkers van heemkunde vereniging Grueles binnenkort afgerond.

Zelfwerkzaamheid vrijwilligers werkgroep
Een aantal vrijwilligers van de werkgroep zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om zoveel mogelijk zelfwerkzaamheden te verrichten.
O.a. afkappen muren, afvoeren puin, afbouw orgel, houten ondergrond priesterkoor, afnemen van herinneringsplaquettes en diverse andere werkzaamheden.

*************************************************

Beste inwoners van Rijckholt

De kerk in Rijckholt kan weer open!

Eind december 2021 informeerden wij u via een speciale nieuwsbrief over de plannen en werkzaamheden i.v.m. de verbouwing en restauratie van de kerk in Rijckholt.
Door vertraging bij de stukadoorswerkzaamheden heeft de verbouwing langer geduurd dan gepland.

Na maandenlang hard werken door verschillende bedrijven en veel zelfwerkzaamheid door de vrijwilligers van de werkgroep kan de kerk weer gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
Vanaf 1e pinksterdag 5 juni is de kerk op zondag weer open voor de eredienst.

-Afgelopen week heeft de schilder de laatste werkzaamheden afgerond en zijn werkzaamheden perfect opgeleverd.
-De ingekorte kerkbanken zijn teruggeplaatst op de opgeschoonde houten vloeren.

-Op het priesterkoor is een modern mobiel altaar geplaatst geflankeerd door mooie stijlvolle meubels.
-Een prachtig drieluik van kunstenaar Sjef Hutschemakers geeft het priesterkoor een frisse en moderne uitstraling.
-De elektriciteit en de verlichting zijn vernieuwd en afgemonteerd.
-Verder is de geluidsinstallatie gemoderniseerd.
-Het Mariabeeld is gerestaureerd en teruggeplaatst nabij het doopvont.
Kortom in de kerk is er weer ruimte voor erediensten op zondag. U bent van harte welkom.

Echter er zijn nog veel werkzaamheden te doen:
St. Vincentiuskapel
Het beeld van St Vincentius is gerestaureerd en heeft een prominente plek in de kapel gekregen.
Met het terugplaatsen van de dankplaquettes is een begin gemaakt, maar er moet nog veel werk door de vrijwilligers van de werkgroep hieraan worden verricht. De komende weken zal de kapel verder worden ingericht.
Kruisweg - De kruisweg zal binnenkort in de zijbeuk van de kerk worden geplaatst. 
Entree kerkdeur - De beschadigde vloertegels worden vervangen door een nieuwe vloerafwerking.
Sacristie - De sacristie wordt de komende maanden verder opgeknapt en ingericht.
Toekomst
Na de volledige restauratie en herinrichting van de kerk binnen staat de komende jaren nog de restauratie van de dakbedekking en gevelafwerking op het programma.

Dankwoord
Een bijzonder woord van dank aan de groep vrijwilligers die meer dan 1 jaar lang de schouders onder de herinrichting van de kerk hebben gezet.
Dank ook aan de (lokale)bedrijven die aan de restauratie hebben meegewerkt.
Tot slot een woord van dank aan William Bronckers van Kaffee Riekelt voor het gratis beschikbaar stellen van de Dominicanenzaal voor de erediensten op zondag.

De officiële opening van de kerk zal plaatsvinden in september van dit jaar. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Bestuur Parochie Rijckholt
 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745