Verbouwing kerk Rijckholt

 

Zondag 11 september officiële opening kerk Rijckholt.

Zondag 11 september zal met een speciale viering de gerestaureerde parochiekerk van Rijckholt officieel worden geopend. De eucharistieviering begint om 11.00 uur.
De viering zal worden geleid door oud-pastoor Ton Storcken S.M.A en pastoor Ruud Verheggen.
Het kerkelijk zangkoor van Rijckholt zal de H. Mis verder opluisteren.
Na de viering is er in de Dominicanenzaal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom.


Afronding verbouwing/restauratie.

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de plannen en voortgang van de verbouwing c.q. restauratie van de parochiekerk.
De afgelopen weken zijn de laatste interne werkzaamheden voltooid en kunnen we met gepaste trots kijken naar het werk dat een aantal (lokale)bedrijven en vooral een groep vrijwilligers hebben volbracht. Dit alles naar ontwerp van architectenbureau Vullings de Moor.
Het is een moderne kerk geworden. Een kerk die door zijn eenvoud heel bijzonder is geworden. Een kerk die zo verbouwd is dat er in de toekomst ook ruimte is voor andere bijeenkomsten. Een kerk waar iedereen welkom is.

Dankwoord

De hele verbouwing en het traject zou niet zonder de inzet van onze vrijwilligers tot stand zijn gekomen. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun werk tijdens de afgelopen 2 jaar.

Verder danken wij William Bronckers van Kaffee Riekelt en B & B voor de fijne samenwerking tijdens de gehele verbouwingperiode.


St Vincentiuskapel

In de zijbeuk is de nieuwe St Vincentiuskapel ondergebracht.
Via de aparte zij-ingang kunt u de kapel dagelijks bezoeken voor een gebed of om een kaarsje op te steken.


Toekomst

Nadat de interne verbouwing is afgerond zal er de komende jaren gewerkt gaan worden aan de buitenzijde van de kerk waar voegwerk, dakbedekking en gevelafwerking gefaseerd zal worden aangepakt.


Financiën

De interne verbouwing is financieel mogelijk gemaakt door de verkoop van een gedeelte van de kerk en uit de reservemiddelen van de parochie. Voor de externe herstelwerkzaamheden zal er ook gezocht worden naar extra financiële middelen. Uw vrijwillige financiële bijdrage is hiervoor meer dan welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL26 RABO 01175 95500 t.n.v. parochiekerk Rijckholt. Alvast hartelijk dank hiervoor.


Multifunctioneel

Eén van de doelstellingen bij de verbouwing/restauratie van de vernieuwde kerk was om de kerk een multifunctioneel karakter te geven.
Dit betekent dat de kerk niet alleen voor christelijke vieringen wordt gebruikt, maar dat er ook ruimte is voor andere bijeenkomsten zoals lezingen, concerten, inwonersbijeenkomsten.
Om dit verder inhoud te geven willen we in het najaar een open dag houden waar verenigingen of instanties zich kunnen presenteren. Over de exacte invulling zullen wij ons als kerkbestuur de komende periode gaan beraden. Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom via ons emailadres: kerk.rijckholt@outlook.com

Bestuur Parochie Rijckholt

Voorzitter: pastoor Ruud Verheggen
Secretariaat: Virgenie Huits-Van Hooren
Bestuursleden: Hub van Kan, Lambert Simonis

Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Rijksweg 186,6247AN Rijckholt/Gronsveld
Correspondentieadres: Dominikanenstraat 13
6247 CW Rijckholt/Gronsveld
Tel: 043- 4087054
Bank NL26 RABO 01175 95500
Email: kerk.rijckholt@outlook.com

 

******************************************************************************

Middels deze pagina willen wij iedereen graag op de hoogte houden van de verbouwing van de kerk in Rijckholt.

Lees hier onze nieuwsbrief van december 2021.

Bekijk hier foto's, tekeningen en ander beeldmateriaal.

Kort bouwbulletin maart 2022

Voortgang restauratie en herinrichting kerk Rijckholt

Stukadoorswerk
De stukadoorswerkzaamheden zijn in november 2021 gestart en hebben door externe omstandigheden langdurige vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande overige verbouwingswerkzaamheden verschoven moesten worden. In week 11 wordt het stucwerk afgerond en opgeleverd.

Sacristie
Met het stucwerk in de sacristie zal medio april worden gestart.

Timmerwerk priesterkoor
De werkzaamheden van de houten ondervloer + constructie van het priesterkoor zijn afgerond.
Tegelwerk priesterkoor
Het tegelzetbedrijf is gestart met het leggen van de speciale vloertegels op het nieuwe priesterkoor. Volgens planning wordt dit werk voor week 12 afgerond.

Tussenbeglazing kerk – St Vincentiuskapel
De beglazing van de tussenwanden van de St. Vincentiuskapel en de kerk zijn al geplaatst evenals de nieuwe deuren van de sacristie en berging achter in de kerk.

Vloertegels kerk en St Vincentiuskapel
De beschadigde vloertegels in de kerk en de St. Vincentiuskapel zullen zoveel als mogelijk worden vervangen.

Dankplaquettes St.Vincentiuskapel
In april zal worden gestart met het terugplaatsen van de dankplaquettes uitgevoerd door een aantal vrijwilliger van de werkgroep.

Electra
Alle elektra inclusief de meterkast zal worden vervangen.
Na beëindiging van het stucwerk zal de elektricien zijn werkzaamheden kunnen hervatten. 

Schilderwerk
Schildersbedrijf Marc Spronck is gestart met de werkzaamheden in week 11.

Inkorten kerkbanken
Het inkorten van een aantal kerkbanken wordt door medewerkers van heemkunde vereniging Grueles binnenkort afgerond.

Zelfwerkzaamheid vrijwilligers werkgroep
Een aantal vrijwilligers van de werkgroep zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om zoveel mogelijk zelfwerkzaamheden te verrichten.
O.a. afkappen muren, afvoeren puin, afbouw orgel, houten ondergrond priesterkoor, afnemen van herinneringsplaquettes en diverse andere werkzaamheden.

*************************************************

Beste inwoners van Rijckholt

De kerk in Rijckholt kan weer open!

Eind december 2021 informeerden wij u via een speciale nieuwsbrief over de plannen en werkzaamheden i.v.m. de verbouwing en restauratie van de kerk in Rijckholt.
Door vertraging bij de stukadoorswerkzaamheden heeft de verbouwing langer geduurd dan gepland.

Na maandenlang hard werken door verschillende bedrijven en veel zelfwerkzaamheid door de vrijwilligers van de werkgroep kan de kerk weer gedeeltelijk in gebruik worden genomen.
Vanaf 1e pinksterdag 5 juni is de kerk op zondag weer open voor de eredienst.

-Afgelopen week heeft de schilder de laatste werkzaamheden afgerond en zijn werkzaamheden perfect opgeleverd.
-De ingekorte kerkbanken zijn teruggeplaatst op de opgeschoonde houten vloeren.

-Op het priesterkoor is een modern mobiel altaar geplaatst geflankeerd door mooie stijlvolle meubels.
-Een prachtig drieluik van kunstenaar Sjef Hutschemakers geeft het priesterkoor een frisse en moderne uitstraling.
-De elektriciteit en de verlichting zijn vernieuwd en afgemonteerd.
-Verder is de geluidsinstallatie gemoderniseerd.
-Het Mariabeeld is gerestaureerd en teruggeplaatst nabij het doopvont.
Kortom in de kerk is er weer ruimte voor erediensten op zondag. U bent van harte welkom.

Echter er zijn nog veel werkzaamheden te doen:
St. Vincentiuskapel
Het beeld van St Vincentius is gerestaureerd en heeft een prominente plek in de kapel gekregen.
Met het terugplaatsen van de dankplaquettes is een begin gemaakt, maar er moet nog veel werk door de vrijwilligers van de werkgroep hieraan worden verricht. De komende weken zal de kapel verder worden ingericht.
Kruisweg - De kruisweg zal binnenkort in de zijbeuk van de kerk worden geplaatst. 
Entree kerkdeur - De beschadigde vloertegels worden vervangen door een nieuwe vloerafwerking.
Sacristie - De sacristie wordt de komende maanden verder opgeknapt en ingericht.
Toekomst
Na de volledige restauratie en herinrichting van de kerk binnen staat de komende jaren nog de restauratie van de dakbedekking en gevelafwerking op het programma.

Dankwoord
Een bijzonder woord van dank aan de groep vrijwilligers die meer dan 1 jaar lang de schouders onder de herinrichting van de kerk hebben gezet.
Dank ook aan de (lokale)bedrijven die aan de restauratie hebben meegewerkt.
Tot slot een woord van dank aan William Bronckers van Kaffee Riekelt voor het gratis beschikbaar stellen van de Dominicanenzaal voor de erediensten op zondag.

De officiële opening van de kerk zal plaatsvinden in september van dit jaar. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Bestuur Parochie Rijckholt

******************************************

 

 

St. Martinusparochie, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 043-4081294
Pastoor Ruud Verheggen, Kerkstraat 15, 6245 CA Eijsden tel 06-53515143
Kapelaan Robin Thomas, Gronsvelder Kerkplein 4, 6247 CM Gronsveld tel 06-59706745